Loading...

Chào mừng bạn đến Thiết bị đào tạo

 

Chúng tôi là nhà phân phối:

 

 • Máy chiếu
 1. Máy chiếu Panasonic
 2. Máy chiếu Samsung
 1. Máy chiếu Sony
 2. Máy chiếu Viewsonic
 • Phòng học ngoại ngữ
 1. Phòng học ngoại ngữ ATT-200
 2. Phòng học ngoại ngữ MCC-295
 3. Phòng học ngoại ngữ MCC102
 4. Phòng học ngoại ngữ O-nic.
 5. Phòng học ngoại ngữ Imet.
 6. Phòng học ngoại ngữ ADA 9800.
 7. Phòng học ngoại ngữ Xclass.
 8. Phòng học ngoại ngữ không dây LABEAR.
 9. Phòng học ngoại ngữ Atrolab
 1. Phòng học ngoại ngữ V-plus
 2. Phòng học ngoại ngữ Jcom
 3. Phòng học ngoại ngữ Hiclass V
 4. Phòng học ngoại ngữ Sanako
 5. Phòng học ngoại ngữ đa chức năng
 6. Phòng học ngoại ngữ Sony
 7. Phòng học ngoại ngữ Panasonic
 8. Phòng học ngoại ngữ Hpec
 9. Phòng học ngoại ngữ Winta
TƯ VẤN CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ

   

 • Thiết bị hội thảo truyền hình
 • Màn hình cảm ứng trong giáo dục....